Witamy

Serdecznie zapraszamy na stronę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach

 

Uwaga !!!

Szanowni Państwo na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016r o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. u poz. 1454). Gmina Białobrzegi wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami i zakładami budżetowymi staje się Podatnikiem VAT z uwagi na zaistniałą sytuację zmianie ulegają zapisy na umowie